Toelatingseisen

U kunt zich inschrijven als u voldoet aan de voorwaarden voor certificatie en in het bezit bent van een geldig, door SCVM erkend diploma. De eisen hiervoor zijn per kamer vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

Aanvullende eisen

U kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen van maximaal drie maanden oud. Daarnaast houdt u zich aan de SCVM Gedragscode, het Reglement Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland en de overige door SCVM gevoerde reglementen. Daarnaast moet u voldoen aan de permanente educatie verplichting van SCVM. Alle toelatingseisen zijn vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

Hoe werkt de hardheidsclausule?

Makelaars zonder de vereiste diploma’s maar met aantoonbare praktijkervaring, kunnen gebruikmaken van de hardheidsclausule. Zij worden na een positieve beslissing van het SCVM bestuur toegelaten tot het SCVM register. Wanneer er twijfel is over de juistheid van een negatieve beslissing van het bestuur, dan is het mogelijk dit voor te leggen aan het Tuchtcollege Makelaardij Nederland voor een finaal oordeel.

Hercertificering

SCVM legt de wederzijdse verplichtingen tussen u en het register vast in een certificatie-overeenkomst. Er is doorlopend toezicht op het voldoen aan de SCVM Gedragscode en toetsingseisen die SCVM aan de geregistreerde makelaars stelt. Na vijf jaar vindt toetsing plaats voor hercertificering conform het SCVM Reglement Hercertificatie Makelaar. Om voor hercertificering in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de PE eisen van SCVM.