Toelatingseisen

U kunt zich inschrijven als u voldoet aan de voorwaarden voor certificatie en in het bezit bent van een geldig, door SCVM erkend diploma (kamer Woningen, kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed) danwel een door SCVM erkend keurmerk (Kamer Huur). De eisen hiervoor zijn per kamer vastgelegd in het  SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

Aanvullende eisen

U kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen van maximaal drie maanden oud. Daarnaast houdt u zich aan de SCVM Gedragscode, het Reglement Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland en de overige door SCVM gevoerde reglementen. Daarnaast moet u voldoen aan de permanente educatie verplichting van SCVM. Alle toelatingseisen zijn vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

Hoe werkt de hardheidsclausule?

Een makelaar zonder de vereiste en/of geldige diploma’s maar met aantoonbare recente en relevante praktijkervaring, kan een verzoek doen om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule. Het SCVM bestuur zal, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, besluiten op welke wijze toetsing van zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden zal plaatsvinden. Een vrijstelling voor de praktijkexamens behoort niet tot de mogelijkheden. Na een positieve beslissing van het SCVM bestuur wordt de kandidaat, na het behalen van een makelaarsdiploma, toegelaten tot het SCVM register.

Hercertificering

SCVM legt de wederzijdse verplichtingen tussen u en het register vast in een certificatie-overeenkomst. Er is doorlopend toezicht op het voldoen aan de SCVM Gedragscode en toetsingseisen die SCVM aan de geregistreerde makelaars stelt. Na vijf jaar vindt toetsing plaats voor hercertificering conform het SCVM Reglement Hercertificatie Makelaar. Om voor hercertificering in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de PE eisen van SCVM. Voor de makelaar Huur geldt dat gedurende de certificatieperiode de huurmakelaar (kantoor) in het bezit moet zijn van een door SCVM erkend keurmerk.