Kamers

Op dit moment zijn er 1.000 gecertificeerde makelaars geregistreerd in het SCVM register. Wanneer een makelaar voldoet aan de vakbekwaamheidseisen van de desbetreffende kamer(s), kan hij zij zich inschrijven in één of meerdere kamers:

  • Kamer Woningen
  • Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed
  • Kamer Huur

Een makelaar kan zich alleen in het SCVM register inschrijven met door SCVM erkende diploma’s danwel keurmerk. Makelaars moeten voldoen aan de eisen, vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar. De makelaar moet instemmen met en zich conformeren aan de door SCVM gevoerde reglementen.