Reglementen

SCVM-geregistreerde makelaars stemmen in met en conformeren zich aan uniforme regels en doorlopend toezicht. Hiervoor heeft SCVM statuten en de SCVM Gedragscode opgesteld. Zij zijn aanspreekbaar op hun handelen via tuchtrecht conform het Reglement Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals. Daarnaast kunnen zij zich alleen registreren als zij ook instemmen met en zich conformeren aan het Reglement Register SCVM, het Reglement Certificatie, het Reglement Hercertificatie, het Reglement Logo SCVM en/of het Reglement VerhuurVeilig.