Bestuur

SCVM is statutair gevestigd in Den Haag. Het bestuur heeft als primaire verantwoordelijkheid het bewaken van de organisatie en continuïteit van de stichting en de positie van het SCVM register in het maatschappelijk verkeer.

Het bestuur toetst het SCVM certificatieschema. Het bestuur ziet toe op de naleving van de certificering, toelatingseisen, eisen waaraan toeleverende opleidingen moeten voldoen, programma’s voor permanente educatie en de SCVM Gedragscode.

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een bestuurslid uit de kring van makelaars onroerende zaken en een bestuurslid uit de kring van opdrachtgevers/afnemers van makelaarsdiensten.

De huidige bestuursleden zijn:

    • Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, voorzitter
    • Dhr. P. van den Bosch MBA, secretaris
    • Mw. mr. drs. E.F.H.M. Voets, penningmeester
    • Dhr. F.A. van der Werff, lid
    • Dhr. G.J.R. Mutters, lid

Bureau

Het bureau van SCVM is gevestigd in Den Haag. Hier vindt de administratie en het beheer van de database van het SCVM register plaats.