Voor opdrachtgevers

Veel gestelde vragen

Klik op een vraag voor het antwoord.
Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem dan contact met ons op.

  • Welke voordelen heeft SCVM voor opdrachtgevers?

   Opdrachtgevers vinden op één plaats alle gecertificeerde makelaars onroerende zaken die zich houden aan de gedragscode van SCVM. SCVM controleert voor opdrachtgevers van makelaars op kwaliteit en accurate, actuele en parate kennis die noodzakelijk is om het vak van makelaar onroerende zaken goed te kunnen uitvoeren.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Waaraan herken ik een geregistreerd makelaar bij SCVM?

   Een makelaar ingeschreven in het SCVM register is herkenbaar aan het SCVM logo dat hij/zij kan gebruiken op het kantoor, website, briefpapier en visitekaartje.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Is registratie een garantie voor kwaliteit?

   Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM Gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. De geregistreerde, gecertificeerde makelaars zijn op basis van de SCVM Gedragscode aanspreekbaar via het tuchtrecht van SCVM.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de bemiddeling?

   Het verdient aanbeveling de makelaar om een nadere toelichting te vragen hoe hij/zij tot zijn/haar werkzaamheden is gekomen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Waar kan ik terecht met klachten over een makelaar?

   SCVM-geregistreerde makelaars zijn aanspreekbaar op hun handelen via tuchtrecht. Hiermee bevordert SCVM professionalisering van de makelaars en transparantie van de markt.

   Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. De geregistreerde, gecertificeerde makelaars zijn aanspreekbaar via het SCVM klachtenbureau en het tuchtrecht van SCVM. SCVM heeft het tuchtrecht ondergebracht bij de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.

   Het Klachtenloket Vastgoedprofessionals tracht in eerste instantie door bemiddeling tussen klager en SCVM geregistreerde een oplossing tot stand te brengen. Het Klachtenloket Vastgoedprofessionals kan de klacht ter behandeling doorverwijzen naar Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.

   klachtenloket:
   https://www.degeschillencommissie.nl/klachtenloket-vastgoedprofessionals/

   Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals:
   https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/tuchtcommissie-vastgoedprofessionals/

    

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Waar kan ik een schadevergoeding claimen bij wanprestatie?

   Van een schadevergoeding kan sprake zijn na een gerechtelijke uitspraak dat de makelaar een wanprestatie heeft geleverd. Een schadeclaim dient vervolgens via de burgerlijke rechter geëffectueerd te worden.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Waar vind ik een gespecialiseerd makelaar?

   Op https://www.scvm.nl/vind-specialist is de volledige lijst met gespecialiseerde, gecertificeerde makelaars opgenomen. Middels voorgaande link kan er worden gezocht naar een geregistreerde makelaar.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?