Over Keurmerk VerhuurVeilig

Over Keurmerk VerhuurVeilig

VerhuurVeilig is een onafhankelijk keurmerk.  Een keurmerkhouder VerhuurVeilig heeft verstand van administratieve controle, (huur)wetgeving, zorgplicht en adviseert de verhuurder optimaal. De keurmerkhouder wordt periodiek onderzocht op deskundigheid binnen de verhuursector, waarbij er aandacht is voor het signaleren van woonfraude in de algemene huurvoorwaarden, de huurovereenkomst en verslaglegging. Keurmerkhouders onderscheiden zich door een zeer uitgebreide screening van de huurder en een transparant verhuurproces. Met dit keurmerk laten keurmerkhouders zien dat zij voldoen aan de strenge eisen om in een kwaliteitsregister te kunnen staan. Alleen verhuurmakelaars die in het bezit zijn van dit keurmerk kunnen zich inschrijven in de Kamer Huur van SCVM. Als keurmerkhouder heeft u recht op 2 uur deskundige bijstand per jaar waarbij de kosten opgenomen zijn in de jaarbijdrage.