Hercertificering

HERCERTIFICERING

U bent gecertificeerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister van SCVM. Een registratie heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Als een of meer van uw registraties verloopt, nodigen wij u tijdig per mail uit zich te hercertificeren en uw registratie te verlengen voor een periode van wederom 5 jaar.

Wat moet u hiervoor doen?

Het enige dat u hoeft te doen is in te loggen in MijnSCVM-omgeving op de website van SCVM  (www.scvm.nl) en te klikken op het tabblad ‘Hercertificatie’, daar vindt u verdere informatie over de vervolgstappen.

U krijgt toegang tot het uploadportal waar u gevraagd wordt een nieuwe certificatie-overeenkomst te ondertekenen.

Tevens zullen wij voor u de aanvraag van een nieuwe verklaring omtrent gedrag in gang zetten als u geen recent exemplaar heeft en vragen we u om een recent legitimatiebewijs aan te leveren.

De eisen voor hercertificering/herregistratie zijn per kamer vastgelegd in het SCVM Reglement Hercertificatie Makelaar.