Waarom een gecertificeerde makelaar uit het SCVM register?

Consumenten en zakelijke opdrachtgevers vinden in het SCVM register alle gecertificeerde makelaars onroerende zaken die zich houden aan de SCVM Gedragscode. Voor opdrachtgevers van makelaars controleert SCVM op kwaliteit en accurate, actuele en parate kennis noodzakelijk om het vak van makelaar goed te kunnen uitoefenen. Alleen makelaars die aan de strenge toelatingseisen van SCVM voldoen, worden ingeschreven in het kwaliteitsregister.

SCVM is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die makelaars op persoonlijke titel registreert. Ingeschreven vastgoedmakelaars voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, respecteren de door SCVM opgestelde gedragscode en reglementen, volgen de verplichte Permanente Educatie en onderwerpen zich aan het tuchtrecht van de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.

Zoeken naar een makelaar