Klachten

SCVM-geregistreerde makelaars zijn aanspreekbaar op hun handelen via tuchtrecht. Hiermee bevordert SCVM professionalisering van de makelaars en transparantie van de markt.

Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. De geregistreerde, gecertificeerde makelaars zijn aanspreekbaar via het SCVM klachtenbureau en het tuchtrecht van SCVM. SCVM heeft het tuchtrecht ondergebracht bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland (TCMNL).

Het SCVM klachtenbureau tracht in eerste instantie door bemiddeling tussen klager en SCVM geregistreerde een oplossing tot stand te brengen. Het klachtenbureau kan de klacht ter behandeling doorverwijzen naar het TCMNL. Als klager geen prijs stelt op bemiddeling, dan kan rechtstreeks contact worden opgenomen met het TCMNL. De procedure voor klachtbehandeling staat beschreven in het Reglement van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.