Klachten

SCVM-geregistreerde makelaars zijn aanspreekbaar op hun handelen via tuchtrecht. Hiermee bevordert SCVM professionalisering van de makelaars en transparantie van de markt.

Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. De geregistreerde, gecertificeerde makelaars zijn aanspreekbaar via het SCVM klachtenbureau en het tuchtrecht van SCVM. SCVM heeft het tuchtrecht ondergebracht bij de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.

Het Klachtenloket Vastgoedprofessionals tracht in eerste instantie door bemiddeling tussen klager en SCVM geregistreerde een oplossing tot stand te brengen. Het Klachtenloket Vastgoedprofessionals kan de klacht ter behandeling doorverwijzen naar Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.