Klachten

SCVM-geregistreerde makelaars zijn aanspreekbaar op hun handelen via tuchtrecht. Hiermee bevordert SCVM professionalisering van de makelaars en transparantie van de markt. Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. 

Het Klachtenloket Vastgoedprofessionals tracht in eerste instantie door bemiddeling tussen klager en SCVM geregistreerde een oplossing tot stand te brengen. Leidt de behandeling van zijn klacht niet tot het voor klager gewenste resultaat, dan kan de klager de klacht uiterlijk binnen 3 maanden nadat het Klachtenloket Vastgoedprofessionals de behandeling van de klacht heeft beëindigd, aan de commissie Vastgoedprofessionals voorleggen.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar www.geschillencommissie.nl

Misbruik melden

Indien u te maken krijgt met een makelaar die het logo gebruikt maar deze deelnemer niet bij ons terugvindt, kunt u ons dit laten weten per mail (info@scvm.nl). Wij onderzoeken vervolgens of deze makelaar inderdaad onrechtmatig gebruik maakt van het logo.