Kamers

Op dit moment zijn 1.000 gecertificeerde makelaars geregistreerd in het SCVM register. Als u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen van de desbetreffende kamer(s), kunt u zich inschrijven in één of meerdere kamers: