Klachten

Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. De geregistreerde, gecertificeerde makelaars zijn aanspreekbaar via het SCVM klachtenbureau en het tuchtrecht van SCVM. SCVM heeft het tuchtrecht ondergebracht bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland (TCMNL).

U kunt uw klacht neerleggen bij het SCVM klachtenbureau. Zij proberen in eerste instantie te bemiddelen tussen klager en de SCVM geregistreerde makelaar. U dient uw klacht in te dienen binnen één jaar nadat u kennis hebt genomen van het betreffende handelen of nalaten van de makelaar. Een klacht die vijf jaar of ouder is, kan niet meer in behandeling worden genomen.

Mocht de klachten bemiddeling niet slagen, dan kan het SCVM bestuur besluiten uw klacht door te sturen naar het TCMNL. U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij het TCMNL, als u geen prijs stelt op bemiddeling door het klachtenbureau. Hoe het TCMNL een klacht behandelt, staat beschreven in het Reglement van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.