Klachten

Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. De geregistreerde, gecertificeerde makelaars zijn aanspreekbaar via www.geschillencommissie.nl.

Klager kan zijn klacht voorleggen aan het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Zij probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen klager en de SCVM geregistreerde makelaar. 

 

Mocht de klachtenbemiddeling niet slagen, dan kan klager de klacht uiterlijk binnen 3 maanden nadat het Klachtenloket Vastgoedprofessionals de behandeling van de klacht heeft beëindigd, aan de commissie Vastgoedprofessionals voorleggen.