Permanente educatie

U dient uw kennis en kunde op peil te houden. Daarvoor stelt SCVM jaarlijks een PE programma vast, na advies van de Raad van Advies. Het is van belang dat u jaarlijks het aan uw certificaat gekoppelde aantal punten behaalt.

Als u niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie voldoet, dan heeft dit consequenties voor uw SCVM persoonscertificaat, hercertificering en uw inschrijving in het SCVM register. Uw certificaat kan worden ingetrokken of niet worden verlengd. Dit betekent automatisch dat u wordt uitgeschreven uit het SCVM register. De Raad van Advies houdt toezicht op het (her)certificeringtraject.