Permanente Educatie

U dient uw kennis en kunde op peil te houden. Daarvoor stelt SCVM jaarlijks een PE programma vast, na advies van de Raad van Advies. Het is van belang dat u jaarlijks het aan uw certificaat gekoppelde aantal punten behaalt.

Als u niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie voldoet, dan heeft dit consequenties voor uw SCVM persoonscertificaat, hercertificering en uw inschrijving in het SCVM register. Uw certificaat kan worden ingetrokken of niet worden verlengd. Dit betekent automatisch dat u wordt uitgeschreven uit het SCVM register. De Raad van Advies houdt toezicht op het (her)certificeringtraject.

SCVM PE 2019

Als ingeschreven makelaar in het SCVM register dient u 15 PE-punten per kalenderjaar te behalen.

verplichte PE punten
Daarvan zijn negen (9) PE-punten verplicht via door SCVM voorgeschreven cursussen. In de vorm van pakketten -aangeboden door de Beroepsopleiding Makelaars B.V.- kunt u, net als vorig jaar, in één keer aan uw verplichte PE punten voldoen voor 2019. U kunt zich (binnenkort) aanmelden voor de PE-cursussen via de website van de Beroepsopleiding Makelaars B.V. Na op deze website een aantal vragen te hebben beantwoord, krijgt u het voor u passende pakket aan Permanente Educatie aangeboden, (onder meer) bestaande uit een aantal PE onderwerpen uit navolgend schema dat voor SCVM is vastgesteld. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met uw eventuele inschrijving in het NRVT register. De bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V. behaalde PE-punten worden automatisch doorgegeven aan SCVM. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

(1) Commerciële Vaardigheden
(2) Social Media Marketing
(3) Actualiteit Bemiddelen
(4) Praktijkdag Bedrijfsmatig
(5) Praktijkdag Landelijk en Agrarisch


vrije PE punten

Per kalenderjaar dient u tevens 6 PE-punten te behalen voor het vrije deel, ongeacht het aantal kamers waar u bent ingeschreven. Deze zes (6) vrije punten kunnen worden ingevuld met netwerkbijeenkomsten, waaronder bijeenkomsten van brancheorganisaties. Derhalve geen reguliere PE of andere cursussen. Voor het verkrijgen van deze vrije punten dient u zelf een bewijs van de bijgewoonde netwerkbijeenkomst te uploaden via 'Vrije PE-punten' in Mijn SCVM.

meerdere Kamers
Wanneer u in meerdere kamers staat ingeschreven, dient u ook voor meerdere kamers Permanente Educatie te volgen. Wel krijgt u per extra kamer een vrijstelling van 3 PE-punten in het verplichte deel van de betreffende Kamer en behoeft u maar (in totaal) één-maal de 6 PE-punten in het vrije deel te behalen.

2019 SCVM Een Kamer Twee Kamers Drie Kamers
Verplichte deel 9 punten 15 punten
(Kamer 1: 9 punten,
Kamer 2: 6 punten)
21 punten
(Kamer 1: 9 punten,
Kamer 2 en 3 elk: 6 punten)
Vrije deel (netwerkactiviteiten) 6 punten 6 punten 6 punten
Totaal per jaar 15 punten 21 punten 27 punten


Inschrijving halverwege kalenderjaar

Wanneer u zich halverwege het kalenderjaar inschrijft in (één van de Kamers in) het SCVM register, wordt de volgende regel gehanteerd:

Verplichte PE-punten

Bij inschrijving in periode: te behalen PE-punten:
1 januari - 30 april 9 (6 PE-punten bij tweede/derde Kamer)
1 mei - 31 augustus 6 (4 PE-punten bij tweede/derde Kamer)
1 september - 31 december 3 (2 PE-punten bij tweede/derde Kamer)


Vrije PE-punten

Bij inschrijving in periode: te behalen PE-punten:
1 januari - 30 juni 6 PE-punten
1 juli - 31 december 3 PE-punten