Permanente Educatie

SCVM PE

Alle in het SCVM register geregistreerden dienen gedurende de looptijd van de certificatieovereenkomst (5 jaar) hun vakbekwaamheid actueel te houden door deelname aan de door SCVM georganiseerde permanente educatie in de vorm van nascholingsbijeenkomsten. Daarvoor stelt het SCVM bestuur jaarlijks een PE programma vast, na advies van de Raad van Advies. Het is van belang dat de geregistreerden jaarlijks het aan het certificaat gekoppelde aantal punten behalen.

Als een geregistreerde niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie voldoet (en bijvoorbeeld niet het in een betreffend kalenderjaar voorgeschreven aantal PE-punten heeft behaald), dan heeft dit consequenties voor het SCVM persoonscertificaat, de hercertificering en de inschrijving in het SCVM register. Het certificaat kan worden ingetrokken of niet worden verlengd. Dit betekent automatisch dat men wordt uitgeschreven uit het SCVM register. De Raad van Advies houdt toezicht op het (her)certificeringtraject.

De onderwerpen hebben betrekking op de volgende disciplines:   Makelaar Woningen,  Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed,  Makelaar Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Makelaar Huur.

Let wel: er is geen mogelijkheid om een overschot pe punten mee te nemen naar een volgend kalenderjaar.

Makelaar Woningen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Als ingeschreven Makelaar Woningen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landeljk en Agrarisch Vastgoed in het SCVM register dient men 15 PE-punten per kalenderjaar te behalen, uitgaande van inschrijving in één kamer, want bij inschrijving in meerdere kamers (m.u.v. kamer Huur) wordt een korting toegepast wat betreft de te behalen PE punten.

Verplichte PE punten
Daarvan zijn negen (9) PE-punten verplicht te behalen via de door SCVM voorgeschreven PE-module.

Vrije PE punten
Per kalenderjaar dient men tevens 6 PE-punten te behalen voor het vrije deel, ongeacht het aantal kamers waarin een geregisteerde is ingeschreven.

Meerdere Kamers
Wanneer men in meerdere kamers staat ingeschreven, dient men ook voor meerdere kamers Permanente Educatie te volgen. Wel krijgt elke geregistreerde per extra kamer een vrijstelling van 3 PE-punten in het verplichte deel van de betreffende Kamer, met uitzondering van kamer Huur.


SCVM

Een Kamer (W/BV/LAV)

Twee Kamers (W/BV/LAV)

Drie Kamers (W/BV/LAV)

Verplichte deel

9 PE-punten

15 PE-punten
(Kamer 1: 9 PE-punten,
Kamer 2: 6 PE-punten)

21 PE-punten
(Kamer 1: 9 PE-punten,
Kamer 2 en 3 elk: 6 PE-punten)

Vrije deel

6 PE-punten

6 PE-punten

6 PE-punten

Totaal per jaar

15 PE-punten

21 PE-punten

27 PE-punten


Makelaar Huur
Als ingeschreven Makelaar Huur dient men 12 PE-punten per kalenderjaar te behalen.

Verplichte PE punten
Een geregistreerde in de kamer Huur dient 6 PE punten te behalen voor het verplichte deel, ongeacht het aantal inschrijvingen in het SCVM-register, een korting op te behalen PE punten is voor deze kamer niet aan de orde. In het eerste jaar is de cursus VerhuurVeilig een verplicht onderdeel, hierna dient de makelaar elk jaar de modules af te ronden.

Vrije PE punten
Het aantal PE-punten voor het vrije deel blijft gelijk, ongeachte het aantal kamers, zijnde 6 PE-punten.

 
Verplichte PE bestellen bij Opleidingsinstituut Vastgoedprofessionals (OVGP).
In de vorm van pakketten -aangeboden door het Opleidingsinstituut Vastgoedprofessionals- kunt u, net als de voorgaande jaren, in één keer aan uw verplichte PE punten voldoen voor het huidig kalenderjaar. U kunt zich aanmelden voor de PE-cursussen via de website van het Opleidingsinstituut Vastgoedprofessionals. Na op deze website een aantal vragen te hebben beantwoord, krijgt u het voor u passende pakket aan Permanente Educatie aangeboden, (onder meer) bestaande uit een aantal PE onderwerpen uit navolgend schema dat voor SCVM is vastgesteld. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met uw eventuele inschrijving in het NRVT-register. De bij het Opleidingsinstituut Vastgoedprofessionals behaalde PE-punten worden automatisch, binnen twee weken, aan SCVM doorgegeven. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. 

Vrije PE-bewijs uploaden op de website van de SCVM
De (6) vrije punten kunnen worden ingevuld met vakgerelateerde (netwerk)bijeenkomsten, podcasts, webinars, elders gevolgde PE. Voor het verkrijgen van deze vrije punten dient men zelf een bewijs (aanmeldingsmail, bewijs van deelname e.d.) van de bijgewoonde/gevolgde (netwerk)bijeenkomst, zowel digitaal als fysiek, te uploaden via 'Vrije PE-punten' in Mijn SCVM.

Elke geregistreerde kan zich inloggen middels https://www.scvm.nl/login met zijn/haar persoonnummer. Men dient de eerste keer (éénmalig) een nieuwe SCVM account te activeren en een wachtwoord aan te maken. Een wachtwoord aanmaken kunt u door uw SCVM-persoonsnummer in te voeren en te klikken op ‘wachtwoord vergeten’.
De geregistreerde ontvangt dan per e-mail (bij ons laatstelijk bekend) een link waarna men verzocht wordt een wachtwoord aan te maken.
Een overzicht van de door de geregistreerde behaalde PE-punten kan worden ingezien door in te loggen op website van SCVM.

 

SCVM PE 2024

Onderwerp

Punten

Woningen

 

Actualiteiten Koopovereenkomst

         3

Ondermijning in de vastgoedketen

3

Vergroot jouw commerciële vaardigheden

3

 

 

Bedrijfsmatig Vastgoed

 

Actualiteiten Huurecht bedrijfsmatig vastgoed

3

Praktijkdag bedrijfsmatig vastgoed

6

 

 

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 

Landinrichting

3

Praktijkdag Landelijk en Agrarisch Vastgoed

6

 

 

HUUR 

 

Cursus VerhuurVeilig 

3

Kern van het huurrecht (1)

3

Ondermijning in de vastgoedketen

3

Actualiteiten Huurrecht Woonruimte

3

 


SCVM PE 2023

Onderwerp

Punten

Woningen  

De nieuwbouwmakelaar

        3

Succesvol  bemiddelen

3

Fiscale actualiteit

3

   

Bedrijfsmatig Vastgoed

 

Actualiteit  BV

3

Praktijkdag bedrijfsmatig vastgoed

6

   

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 

bedrijfsoverdracht rechtsvormen en fiscale aspecten LAV

3

Praktijkdag Landelijk en Agrarisch Vastgoed

6

 

 

HUUR 

 

Cursus VerhuurVeilig 

3

Discriminatie op de Huurmarkt 

3

Actualiteiten Huurrecht 

3


Inschrijving halverwege kalenderjaar

Wanneer u zich gedurende het kalenderjaar inschrijft in (één van de Kamers in) het SCVM register, wordt de volgende regel gehanteerd:

Verplichte PE-punten

Bij inschrijving in periode:

te behalen PE-punten:

 

 

Kamer W, BV en LAV

Kamer Huur

1 januari - 30 april

9 (6 PE-punten bij tweede/derde Kamer)

6 PE-punten

1 mei - 31 augustus

6 (4 PE-punten bij tweede/derde Kamer)

3 PE-punten

1 september - 31 december

3 (2 PE-punten bij tweede/derde Kamer)

3 PE-punten


Vrije PE-punten

Bij inschrijving in periode:

te behalen PE-punten:

1 januari - 30 juni

6 PE-punten

1 juli - 31 december

3 PE-punten