Permanente Educatie

U dient uw kennis en kunde op peil te houden. Daarvoor stelt SCVM jaarlijks een PE programma vast, na advies van de Raad van Advies. Het is van belang dat u jaarlijks het aan uw certificaat gekoppelde aantal punten behaalt.

Als u niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie voldoet (en bijvoorbeeld niet het in een betreffend kalenderjaar voorgeschreven aantal pe punten heeft behaald), dan heeft dit consequenties voor uw SCVM persoonscertificaat, hercertificering en uw inschrijving in het SCVM register. Uw certificaat kan worden ingetrokken of niet worden verlengd. Dit betekent automatisch dat u wordt uitgeschreven uit het SCVM register. De Raad van Advies houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. Er zal derhalve geregeld worden getoetst en waar nodig worden gehandhaafd. Zorg dus dat u bij blijft! Wanneer er toch enige achterstand ontstaat of dreigt te ontstaan, haal deze zo spoedig mogelijk in bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V..

SCVM PE

Als ingeschreven makelaar in het SCVM register dient u 15 PE-punten per kalenderjaar te behalen.

verplichte PE punten
Daarvan zijn negen (9) PE-punten verplicht via door SCVM voorgeschreven cursussen. In de vorm van pakketten -aangeboden door de Beroepsopleiding Makelaars B.V.- kunt u, net als de voorgaande jaren, in één keer aan uw verplichte PE punten voldoen voor het huidig kalenderjaar. U kunt zich aanmelden voor de PE-cursussen via de website van de Beroepsopleiding Makelaars B.V. Na op deze website een aantal vragen te hebben beantwoord, krijgt u het voor u passende pakket aan Permanente Educatie aangeboden, (onder meer) bestaande uit een aantal PE onderwerpen uit navolgend schema dat voor SCVM is vastgesteld. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met uw eventuele inschrijving in het NRVT register. De bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V. behaalde PE-punten worden automatisch doorgegeven aan SCVM. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Let wel: er is geen mogelijkheid om een overschot pe punten mee te nemen naar een volgend kalenderjaar.

SCVM PE 2022 (onder voorbehoud)

Onderwerp

Punten

Woningen

 

Jaarrekening en MJOP VvE

3

Actualiteit marktontwikkeling

3

Ethiek van het biedproces

3

Discriminatie op de huurmarkt

3

Actualiteiten huurrecht

3

   

Bedrijfsmatig Vastgoed

 

Marktontwikkelingen BV

3

Praktijkdag bedrijfsmatig vastgoed

6

   

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 

Ondermijning in de agrarische sector

3

Praktijkdag Landelijk en Agrarisch Vastgoed

6

 

SCVM PE 2021 

Onderwerp

Punten

 

 

Woningen

 

Online Marketing voor makelaars

6

Omgevingswet

3

   

 

 

Bedrijfsmatig Vastgoed

 

Installaties BVG

3

Praktijkdag bedrijfsmatig vastgoed

6

 

 

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 

Aanvullingswet grondeigendom

3

Praktijkdag Landelijk en Agrarisch Vastgoed

6vrije PE punten

Per kalenderjaar dient u tevens 6 PE-punten te behalen voor het vrije deel, ongeacht het aantal kamers waar u bent ingeschreven. Deze (6) vrije punten kunnen worden ingevuld met vakgerelateerde (netwerk)bijeenkomsten, podcast, webinars, elders gevolgde PE. Voor het verkrijgen van deze vrije punten dient u zelf een bewijs van de bijgewoonde/gevolgde (netwerk)bijeenkomst te uploaden via 'Vrije PE-punten' in Mijn SCVM. Let wel: er is geen mogelijkheid om meer PE punten te uploaden dan u behoeft te behalen in een kalenderjaar. Er kan geen overschot worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar.

meerdere Kamers
Wanneer u in meerdere kamers staat ingeschreven, dient u ook voor meerdere kamers Permanente Educatie te volgen. Wel krijgt u per extra kamer een vrijstelling van 3 PE-punten in het verplichte deel van de betreffende Kamer en behoeft u maar (in totaal) éénmaal de 6 PE-punten in het vrije deel te behalen.

SCVM Een Kamer Twee Kamers Drie Kamers
Verplichte deel 9 punten 15 punten
(Kamer 1: 9 punten,
Kamer 2: 6 punten)
21 punten
(Kamer 1: 9 punten,
Kamer 2 en 3 elk: 6 punten)
Vrije deel (netwerkactiviteiten) 6 punten 6 punten 6 punten
Totaal per jaar 15 punten 21 punten 27 punten


Inschrijving halverwege kalenderjaar

Wanneer u zich gedurende het kalenderjaar inschrijft in (één van de Kamers in) het SCVM register, wordt de volgende regel gehanteerd:

Verplichte PE-punten

Bij inschrijving in periode: te behalen PE-punten:
1 januari - 30 april 9 (6 PE-punten bij tweede/derde Kamer)
1 mei - 31 augustus 6 (4 PE-punten bij tweede/derde Kamer)
1 september - 31 december 3 (2 PE-punten bij tweede/derde Kamer)


Vrije PE-punten

Bij inschrijving in periode: te behalen PE-punten:
1 januari - 30 juni 6 PE-punten
1 juli - 31 december 3 PE-punten