Permanente Educatie

U dient uw kennis en kunde op peil te houden. Daarvoor stelt SCVM jaarlijks een PE programma vast, na advies van de Raad van Advies. Het is van belang dat u jaarlijks het aan uw certificaat gekoppelde aantal punten behaalt.

Als u niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie voldoet, dan heeft dit consequenties voor uw SCVM persoonscertificaat, hercertificering en uw inschrijving in het SCVM register. Uw certificaat kan worden ingetrokken of niet worden verlengd. Dit betekent automatisch dat u wordt uitgeschreven uit het SCVM register. De Raad van Advies houdt toezicht op het (her)certificeringtraject.

SCVM PE 2018

De onderwerpen voor de SCVM PE 2018 zijn onlangs vastgesteld. In de vorm van pakketten -aangeboden door de Beroepsopleiding Makelaars B.V.- kunt u, net als vorig jaar, in één keer aan uw PE verplichtingen voldoen voor 2018 voor zowel SCVM als (indien van toepassing) NRVT.

Vanaf 1-1-2018 is de puntentelling voor de Permanente Educatie binnen SCVM zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van het NRVT. Dat betekent dat één uur Permanente Educatie gelijk staat aan één PE-punt. Ingeschreven makelaars in het SCVM register dienen 15 PE-punten per jaar te behalen. Daarvan zijn negen (9) punten verplicht via door SCVM voorgeschreven cursussen. Zes (6) punten kunnen worden ingevuld met bijvoorbeeld bijeenkomsten van de brancheorganisatie of netwerkbijeenkomsten. Derhalve geen reguliere PE of andere cursussen.

Wanneer u in meerdere kamers staat ingeschreven, dient u ook voor meerdere kamers Permanente Educatie te volgen. Wel krijgt u per extra kamer een vrijstelling van 3 PE-punten in het verplichte deel van de betreffende Kamer en behoeft u maar één-maal de 6 PE-punten in het vrije deel te behalen.

2018 SCVM Een Kamer Twee Kamers Drie Kamers
Vakinhoudelijk 9 punten 15 punten (in plaats van 18) 21 punten (in plaats van 27)
Activiteiten 6 punten 6 punten 6 punten
Totaal per jaar 15 punten 21 punten 27 punten


Verplicht deel
Voor het verplichte deel van de Permanente Educatie heeft SCVM het volgende PE programma voor 2018 vastgesteld. U hoeft de praktijkdagen voor SCVM PE-punten alleen te volgen wanneer u in meerdere Kamers ingeschreven bent:

2018 PE Cursus SCVM PE-punten
1 Algemene Verordening Gegevensbescherming 9 punten W, BV of LAV
2 Praktijkdag Bedrijfsmatig Vastgoed 6 punten BV
3 Praktijkdag Landelijk en Agrarisch Vastgoed 6 punten LAV


U kunt zich voor de PE-cursussen aanmelden via de website van de Beroepsopleiding Makelaars B.V. Na op deze website een aantal vragen te hebben beantwoord, krijgt u het voor u van toepassing zijnde pakket aan Permanente Educatie aangeboden. De bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V. behaalde PE-punten worden automatisch doorgegeven aan SCVM. Daar hoeft u zelf niks voor te doen.

Vrije deel
Per kalenderjaar dient u 6 PE-punten te behalen voor het vrije deel, ongeacht het aantal kamers waar u bent ingeschreven. Per bijgewoonde netwerkbijeenkomst ontvangt u 3 PE-punten. Bij uitzondering levert een bijeenkomst 6 PE-punten op. U dient zelf een bewijs van de bijgewoonde netwerkbijeenkomst te uploaden via 'Vrije PE-punten' in Mijn SCVM.

Wanneer u zich halverwege het kalenderjaar inschrijft in (één van de Kamers in) het SCVM register, wordt de volgende regel gehanteerd:

Verplichte PE-punten

Bij inschrijving in periode: te behalen PE-punten:
1 januari - 30 april 9 (6 PE-punten bij tweede/derde Kamer)
1 mei - 31 augustus 6 (4 PE-punten bij tweede/derde Kamer)
1 september - 31 december 3 (2 PE-punten bij tweede/derde Kamer)


Vrije PE-punten

Bij inschrijving in periode: te behalen PE-punten:
1 januari - 30 juni 6 PE-punten
1 juli - 31 december 3 PE-punten