Certificering

Makelaars die voldoen aan de toelatingseisen, ontvangen een SCVM persoonscertificaat. Zij worden ingeschreven in het SCVM register. De toeleverende opleidings- en exameninstituten die opleiden tot makelaar dienen ISO gecertificeerd te zijn conform de eisen van ISO 9001:2015 norm.

Toelatingseisen

Makelaars kunnen zich inschrijven als zij voldoen aan de voorwaarden voor certificatie en in het bezit zijn van een geldig, door SCVM erkend diploma danwel keurmerk. De eisen hiervoor zijn per kamer vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

Makelaars moeten een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen van maximaal drie maanden oud. Zij moeten zich houden en conformeren aan de SCVM Gedragscode, het Reglement Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals en de overige door SCVM gevoerde reglementen.

Permanente educatie

Makelaars moeten verplicht jaarlijks aantonen dat ze hun vakkennis op peil houden. Zij moeten voldoen aan de permanente educatie verplichting van SCVM.