Privacyverklaring

Op deze pagina volgt zo spoedig mogelijk de privacyverklaring van Stichting Certificering Voor Makelaars (SCVM).

Contactgegevens:
Postbus 135
2630 AC Nootdorp
070 - 319 62 70
https://www.scvm.nl/
info@scvm.nl