Meld misbruik/fraude/klacht

Misbruik melden

Indien u te maken krijgt met een makelaar Huur die het Verhuur Veilig-logo gebruikt maar deze deelnemer niet bij ons terugvindt, kunt u ons dit laten weten per mail (info@scvm.nl). Wij onderzoeken vervolgens of deze makelaar inderdaad onrechtmatig gebruik maakt van het logo.

Klacht indienen

Klachten kunnen niet telefonisch worden ingediend of besproken.

Indien u klachten heeft over een keurmerkhouder dan kunt u dit per mail aankaarten (info@verhuurveilig.nl). SCVM onderzoekt uw klacht en tracht een oplossing te vinden. 

Voordat u een klacht indient dient u zich eerst tot de betreffende keurmerkhouder te wenden. Alleen wanneer u niet binnen een redelijke termijn respons ontvangt of wanneer uw klacht niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de SCVM.