Meld misbruik/fraude/klacht

Misbruik melden

Indien u te maken krijgt met een makelaar Huur die het Verhuur Veilig-logo gebruikt maar deze deelnemer niet bij ons terugvindt, kunt u ons dit laten weten per mail (info@scvm.nl). Wij onderzoeken vervolgens of deze makelaar inderdaad onrechtmatig gebruik maakt van het logo.

Klacht indienen

SCVM-geregistreerde makelaars zijn aanspreekbaar op hun handelen via tuchtrecht. Hiermee bevordert SCVM professionalisering van de makelaars en transparantie van de markt.

Het register ziet toe op de kwalificatie(s) en de werkwijze van de makelaar. Als de bemiddeling niet voldoet aan de SCVM gedragscode, kan de makelaar daarop aangesproken worden. De geregistreerde, gecertificeerde makelaars zijn aanspreekbaar via www.geschillencommissie.nl.

Klager kan zijn klacht voorleggen aan het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Zij probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen klager en de SCVM geregistreerde makelaar. 

Mocht de klachtenbemiddeling niet slagen, dan kan klager de klacht uiterlijk binnen 3 maanden nadat het Klachtenloket Vastgoedprofessionals de behandeling van de klacht heeft beëindigd, aan de commissie Vastgoedprofessionals voorleggen.