Zoek SCVM makelaar

Op achternaam of registratienr. :
»

Permanente educatie

inloggen
»

Achterstand PE Punten

Achterstand PE-punten


Geachte heer/mevrouw,

Per 1 januari 2018 is de herinrichting van SCVM een feit en gaat SCVM verder als makelaarsregister. Zoals eerder vermeld, ontvangt u een SCVM makelaarscertificaat van vakbekwaamheid als u voldoet aan de Permanente Educatie (PE) eisen tot 1 januari 2018. Hiermee kunt u instromen in het nieuwe SCVM register.

Het behalen en monitoren van uw actuele PE-stand is een eigen verantwoordelijkheid. Uit onze gegevens blijkt dat u een achterstand heeft. Een achterstand kan over meerdere jaren zijn ontstaan. Hierdoor loopt uw inschrijving in het makelaarsregister SCVM per 1 januari 2018 mogelijk gevaar. Via deze mail brengen we u op de hoogte van de beschikbare reparatiemogelijkheden.

-    U kunt uw tekort - afhankelijk van de omvang - geheel of gedeeltelijk wegwerken door de PE 2017 af te ronden. Wanneer u de PE 2017 nog niet heeft gevolgd of afgerond, dient u dit zo spoedig mogelijk te doen, uiterlijk vóór 1 januari 2018. Het volgen van de PE 2017 levert 30 PE-punten op voor de Kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed en 40 PE-punten voor de Kamer Agrarisch Vastgoed. Beroepsopleiding Makelaars BV biedt een digitaal PE-pakket aan waarmee u in verreweg de meeste gevallen alle benodigde punten voor 2017 kunt behalen. Bent u nog niet in het bezit van een PE-pakket, neemt u dan contact op met Beroepsopleiding Makelaars via info@makelaarsopleidingen.nl.

-    U dient zelf op zo kort mogelijke termijn in te schatten of er in uw geval ná het volgen van de PE 2017 nog steeds een tekort aan PE-punten is. Resteert er inderdaad alsnog een achterstand, dan wordt u de mogelijkheid geboden om dit tekort weg te werken door het volgen van aanvullende PE-bijeenkomsten. Het maximale tekort dat door het volgen van bijeenkomsten kan worden weggewerkt, is 40 PE punten. Aanvullende PE-bijeenkomsten worden georganiseerd door Beroepsopleiding Makelaars B.V. in de vorm van vier dagdelen verspreid over twee dagen. De opzet is als volgt:
 

Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Datum 6 december

Op weg naar de Omgevingswet

10 punten

 

Privaatrechtelijke juridische actualiteiten

10 punten

Datum 11 december

Nieuws uit New York voor de makelaar van morgen

10 punten

 

Meedogenloos hulpvaardig

10 punten


Voor degenen onder u die een inschrijving in meerdere SCVM Kamers hebben, geldt dat PE-punten tijdens de bijeenkomsten behaald, verdeeld kunnen worden over de Kamers waarin u ingeschreven staat. Dubbeltellingen zijn daarbij uitgesloten.

U kiest zelf welke en hoeveel dagdelen u nodig hebt en wilt volgen. Dagdelen zijn naar keuze te boeken en direct te betalen met iDEAL.

Inschrijven kan vanaf dinsdag 21 november tot en met vrijdag 1 december via de website van Beroepsopleiding Makelaars B.V.: http://www.makelaarsopleidingen.nl/permanente-educatie.html. Vanaf dat moment zijn ook de programmagegevens per dagdeel raadpleegbaar.

-    Hebt u na het volgen van de PE 2017 en een of meer aanvullende PE-bijeenkomsten nog steeds onvoldoende PE-punten, dan is inschrijving in het SCVM-register per 2018 in de betreffende Kamer(s) niet langer mogelijk. U kunt eventueel contact opnemen met SCVM om te onderzoeken of wegens bijzondere omstandigheden een individuele route tot de mogelijkheden behoort. Een verzoek hiertoe kan enkel per mail worden ingediend via info@scvm.nl vóór 1-12-2017.

We verzoeken u zo spoedig mogelijk te beginnen met het behalen van de vereiste PE-punten.
U dient immers vóór 31 december 2017 de benodigde PE-punten te hebben behaald. Zijn op 31 december 2017 de vereiste PE-punten niet behaald, dan zal uitschrijving uit het SCVM-register volgen.

Wij wijzen u erop dat diverse brancheorganisaties inschrijving in een makelaarsregister (SCVM dan wel VastgoedCert) hanteren voor leden die makelaarsactiviteiten ontplooien. Een uitschrijving uit het SCVM-register leidt dan ook mogelijk tot een uitschrijving bij brancheorganisaties die deze eis stellen.

U kunt uw actuele PE-stand zoals bij SCVM bekend raadplegen via www.scvm.nl.

 

Met vriendelijke groet,
SCVM

mr. H.E.M. Feldmann-Zeegers
ambtelijk secretaris

 

 

 

Bezoekadres
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp

Postbus
Postbus 135
2640 AC Nootdorp 

Contact
+31 70 3196270
info@scvm.nl

Website
www.scvm.nl

 

 

 

Disclaimer
De inhoud van dit bericht en/of eventueel toegevoegde bijlagen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SCVM kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en/of eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u zich uitschrijven voor deze e-mails?

 

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM